Пријави!

Доколку се сомневате дека некој е потенцијална жртва на трговија со луѓе пријавете го случајот веднаш на мобилните тимови низ државата.

Мобилен тим Гевгелија

(Гевгелија, Богданци, Дојран и Валандово)
mobilentim.gevgelija@gmail.com
072 264 119

Мобилен тим Куманово

(Куманово, Старо Нагоричане и Липково)
mobilentim.kumanovo@gmail.com
071 297 958

Мобилен тим Битола

(Битола, Могила и Новаци)
mobilentim.bitola@gmail.com
071 297 997

Мобилен тим Тетово

(Тетово, Јегуновце, Теарце, Боговиње, Брвеница и Желино)
mobilentim.tetovo@gmail.com
072 263 861

 

Мобилен тим Скопје

(Град Скопје со фокус на општините Аеродром Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода и Чаир)
mobilentim.skopje@gmail.com
071 297 928

Содржината на оваа веб страница не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски Држави.