Për projektin

Fushata zbatohet nga Shoqata maqedonase e juristëve të rinj në bashkëpunim me Komisionin kombëtar për luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe migracionin e paligjshëm të Republikës së Maqedonisë Veriore në kuadër të Projektit të USAID-it për mbrojtjen e të drejtave të refugjatëve dhe migrantëve.

Përmbajtja e kësaj faqeje në internet nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar ose Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.