Raporto!

Nëse dyshoni se dikush është viktimë e trafikimit të njerëzve, raportoni rastin menjëherë te ekipet mobile në të gjithë vendin.

Ekipi mobil i Gjevgjelisë

(Gjevgjeli, Bogdanci, Dojran dhe Vallandovë)
mobilentim.gevgelija@gmail.com
072 264 119

Ekipi mobil Kumanovë

(Kumanovë, Staro Nagoricane dhe Likovë)
mobilentim.kumanovo@gmail.com
071 297 958

Ekipi mobil Manastir
(Manastir, Mogilla dhe Novaci)
mobilentim.bitola@gmail.com
071 297 997

Ekipi mobil Tetovë

(Tetovë, Jegunovce, Tearçe, Bogovinjë, Brvenicë dhe Zelinë)
mobilentim.tetovo@gmail.com
072 263 861

Ekipi mobil Shkup

(Qyteti i Shkupit me focus në komunat Aerodrom Butel, Gazi Babë, Gjorce Petrov, Karposh, Kisela Vodë dhe Çair)
mobilentim.skopje@gmail.com
071 297 928

Përmbajtja e kësaj faqeje në internet nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar ose Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.